Charytatywna Pielgrzymka Biegowa do Włodawy | biegniemynapomoc.pl

Regulamin

Charytatywna Pielgrzymka Biegowa do Włodawy – 10 maratonów w weekend 27-29 sierpnia 2021

1. Cele i założenia biegu
* Promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród młodzieży, dorosłych
* Ideą biegu jest wspólna modlitwa w intencji hospicjów w Polsce. Chcemy podziękować Bogu za wszelkie dobro, którego doświadczamy dzięki hospicjom, ale również prosić, aby w następnych latach nasza społeczność miała możliwość korzystać z hospicjów bez problemów
* Bieg jest promocją ruchu hospicyjnego
* Biegacze i kibice biorą udział w zrzutce na rzecz budowy jednego z wielu hospicjów we Włodawie

2. Organizatorzy i podmioty współpracujące
* Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Łaskawej w Łodzi
* Fundacja Życie
* Hospicjum we Włodawie

3. Termin i miejsce startu maratonów na Pielgrzymce Biegowej do Włodawy
I. 27.08.2021, start godz. 12.00 Łódź – Łowicz
II. 27.08.2021, start godz. 17.00 Łowicz – Żyrardów
III. 27.08.2021, start godz. 22.00 Żyrardów – Warszawa
IV. 28.08.2021, start godz. 3.00 Warszawa – Otwock
V. 28.08.2021, start godz. 8.00 Otwock
VI. 28.08.2021, start 13.00
VII. 28.08.2021, start 18.00
VIII. 28.08.2021, start 23.00
IX. 29.08.2021, start 4.00
X. 29.08.2021, start 11.00

4. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

* Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się na stronie www.aaaa.pl i dokonała
opłaty startowej 100 zł
* limit 60 osób na każdym etapie
* Zapisy dokonane on-line traktowane są jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa
* W biegu mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia
* Organizator nie zapewnia ubezpieczenia w związku z obecnością lub uczestnictwem danej
osoby w imprezie
* Pielgrzymi podczas rejestracji wypełniają formularz i informują organizatorów o dystansie
jaki chcą przebiec w ramach Pielgrzymki Biegowej. Sztafeta odbywa się na zmianach co 3-5
km. Sztafeta biegnie nieprzerywanie długość maratonu, zmieniają się tylko zawodnicy.

6. Pakiet startowy
W ramach Pielgrzymki każdy uczestnik otrzyma:
* Wodę na całej trasie
* Posiłki regenerujące na całej trasie
* Medal pamiątkowy
* Koszulkę biegową
* Transport na całej trasie
* Transport z mety do miejsca startu

7. Postanowienia końcowe

* Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe
zagrażające życiu uczestników).
* Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
* Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub
skradzione podczas imprezy.
* Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z
wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o
charakterze majątkowym.
* Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
* We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decydują organizatorzy biegu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Michał Owczarski 601050208
Maciej Małecki 508 168 006